Ai cũng có những ước mơ đẹp để kể

Nhưng nhiều người trong chúng ta, dù vô tình hay cố ý, tuột mất cơ hội kể những ước mơ đó cho nhiều người hơn, chỉ vì rào cản ngôn ngữ.

P/s: bài tập về nhà của học viên lớp Nói & phát âm chuẩn tại Doors <3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *