Hướng dẫn sử dụng AnkiDroid

Đầu tiên bạn vào doors.edu.vn/625drive để tải file mà bên Doors đã làm sẵn.
Sau đó bạn vào Play Store tìm và cài đặt ứng dụng tên là AnkiDroid Flashcards hoặc vào link sau: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki&hl=vi
Các bước để import + học tập như sau:
Hình 1: chọn nút 3 chấm ở góc phải phía trên màn hình điện thoại.


Hình 2: chọn Import.


Hình 3: tìm đến file bạn đã down ở link 625drive trên trong máy( vì mỗi hãng điện thoại 1 app quản lí file khác nhau nên không nói rõ được).


Hình 4: sau khi bạn chọn 1 lesson bất kì. Các cách sử dụng cũng giống như bản trên laptop mà Doors đã hướng dẫn các bạn.


Have a nice day!